Trädfällning

Vi får ofta i uppdrag att fälla träd som av säkerhetsskäl står lite illa till. Andra kan vilja fälla träd för att få in mer ljus eller för att skapa mer utrymme.  Hur vi fäller trädet beror på trädet och omgivningen.  Här nedan är det två vanligaste metoderna vi använder.

ROTFÄLLNING

Vi fäller direkt från marknivå om det finns gott om yta och utan risk för att skada byggnader m.m. Vi använder olika hjälpmedel som tex rep och kilar för att fällningen ska gå helt säkert till.

SEKTIONSFÄLLNING

Om byggnader, ledningar eller något annat är i vägen för att fälla ett träd direkt, kan vi fälla trädet i sektioner istället. Vi använder då oftast skylift som hjälpmedel.

Kontakta oss för offert redan idag 

eller ring
073 506 26 68